03.10.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Ekim 12, 2013 No Comments »
03.10.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

03.10.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri gereğince, Meclis Başkanı Mehmet ÖZGER Başkanlığında Meclis Üyeleri, Veli ÖZGER, Abdullah ERKANAL, Ömer ÇOBAN, Osman ÜNAL, Mehmet ÖZKILINÇ, Ali İhsan AVCI ve Halil İbrahim KAFES’ten müteşekkil olarak, 8 Üye ile 03.10.2013 Perşembe günü saat 10:00’da Belediyemiz Başkanlık odasında olağan olarak toplandı. Açılış ve Yoklama yapıldı. Yapılan Yoklama sonunda Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’nın katılmadığı görüldü. Toplantıya 8 meclis üyesinin katıldığı görülerek Ekim 2013 Ayı Olağan Meclis toplantısının yapılmasına ittifakla karar verildi. Oturum açıldı. Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ: 2014-2015 ve 2016 Yılları Tahmini Taslak Bütçelerin Görüşülmesi.

KARAR : Meclis Başkanı Gündemin 1. maddesinin 2014-2015 ve 2016 yılları tahmini taslak bütçelerin görüşülmesi olduğunu üyelere bildirdi. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince, Başkanlık Makamına sunulan taslak bütçe, Başkanlık makamınca incelendikten sonra Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince, Belediyemiz encümenine havale olunmuş, Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince Belediyemizin 2014,2015 ve 2016 Mali yıllarına ait taslak Bütçesi incelenerek Meclis Başkanlığına sunulmuş olup, Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 30. maddesi gereği Belediye Meclisi’nin Ekim ayında yapacağı toplantıda Bütçe komisyonuna gönderilir denmektedir, dedi.

Yapılan müzakereler sonunda, Belediyemizin 2014, 2015 ve 2016 Mali yıllarına ait taslak Bütçesinin Bütçe komisyonuna havale edilmesine, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ: Fen İşleri Müdürlüğünün 30.09.2013 tarihli 87 sayılı yazısı gereği ceviz fiyatının 10.00 TL olarak belirlenmesi olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.09.2013 tarihli ve 87 sayılı yazısı olduğunu bildirdi. Gündemin 2. maddesinin Belediyemize ait ceviz fidanlığından 2013 yılı mahsullerinin toplanmakta olduğunu ve cevizlerin satışı için, Kg. fiyatının belirlenmesi ve bu konuda encümene yetki verilmesi gerektiğini bildirdi.

Yapılan müzakereler sonunda, Meclis Başkanı alt sınır Kg. satış fiyatının 10,00 TL.‘den olmak üzere halkımıza perakende olarak satılması hususunda Encümene yetki verilmesini teklif ediyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ: Meclis Başkanı, Fen işleri Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 86 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, Fen işleri Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 86 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait ceviz soyma makinesi ile ilgili kiralama talepleri üzerine; makinenin günlük 50 TL. (KDV Dahil)’den kiralanmasını oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEMİN 4. MADDESİ: Meclis Başkanı, Fen işleri Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 85 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, Fen işleri Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 85 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait parke işletmesinde, yeni üretimine başlanan Karo Taşının satış fiyatının belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Fen işleri müdürlüğü tarafından yapılan maliyet çalışmaları sonunda; 1 adet karo taşının fiyatının 1,5 TL (KDV Dahil) olarak belirlendiğini bildirdi. Meclis Başkanı, Karo taşı fiyatını 1,5 TL. (KDV Dahil) olarak oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ: Meclis Başkanı, İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2013 tarih ve 238 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2013 tarih ve 238 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, Belediyemiz meclisimizce 07.01.2010 tarih ve 5 sayılı kararı ile Şehir Plancısı Gülay BOZKURT’a tadili yaptıran N23-B12-B-2-C paftasında yer alan 17630 numaralı parselin takriben güneyinde yol fazlalığı yere belediye encümenin 02.08.2013 tarih ve 324 sayılı kararına istinaden yoldan ihdas kararı alınarak tapu çıkarıldığını, yoldan ihdas dosyası sonucunda 23199 parsel numaralı 69,06 m2 oluştuğunu ve parselin satış kararının alınması bir sonraki toplantıya bırakılmasını araştırmak üzere oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ: Meclis Başkanı, İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2013 tarih ve 239 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2013 tarih ve 239 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, İlçemiz eşeler mahallesinde bulunan 20299 parselin takriben doğu ve güneyinde yer alan yol fazlalığı yerin yoldan ihdas tapusu çıkarılmış olup 20299 numaralı parselin yol cephesinde yer alan 23198 parsel numaralı 63,61 m2 lik tapunun satış kararının alınması gerektiğini bildirdi. Meclis Başkanı satış kararını oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ: Meclis Başkanı, İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2013 tarih ve 234 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2013 tarih ve 234 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, Gündemin 7.maddesinin gündemden kaldırılmasını oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ: Meclis Başkanı, Karamanlı Kaymakamlığı, Mal Müdürlüğünün 25.09.2013 tarih ve 115 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, Karamanlı Kaymakamlığı, Mal Müdürlüğünün 25.09.2013 tarih ve 115 sayılı yazısı olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, Karamanlı Kaymakamlığının 25.09.2013 tarih ve 115 sayılı yazısının 20340 parselin Milli eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere resmi kurum alanı olarak tadilat yapılmasının sağlık bakanlığının görüşü alınarak bir sonraki toplantıya bırakılmasını oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 9. MADDESİ: Meclis Başkanı, Zabıta Memuru Şeref ÇOBAN’ ın 11.09.2013 tarih ve 660 sayılı dilekçesinin görüşülmesi.

KARAR : Meclis Başkanı, Zabıta Memuru Şeref ÇOBAN’ ın 11.09.2013 tarih ve 660 sayılı dilekçesinin görüşülmesi olduğunu bildirdi

Meclis Başkanı, Zabıta Memuru Şeref ÇOBAN’ nın 2013 haşhaş tav suyu dönüm fiyatının 8 TL. Olmasını oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 241 sayılı yazısının görüşülmesi.

KARAR : Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 241 sayılı yazısının görüşülmesi olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, Belediye Tüzel kişiliğine ait 22422 parsel numaralı 5067 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ilçemiz imar planında ticari alan olarak görülen h:4.50 m ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu parselin şehir plancısının da görüşü alınarak ticari alandan çıkartılarak sanayi alanına dönüştürülmesi ve bina yüksekliğinin arttırılması gerekmektedir. Böylece Belediyemize ait parsel değer kazanacaktır, ayrıca şu haliyle 1,5 kat yüksekliğinde inşaat yapılabilecektir, dolayısıyla söz konusu alanda ticari faaliyet yapmak isteyenler için yeterli değildir, inşaat alanı oluşmamaktadır. Yapılacak bu işlem Belediyemiz yararınadır. Meclis Başkanı bu konuda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Meclis üyesi Veli ÖZGER söz istedi, söz verildi. Ticari alan olarak kalmasını istiyorum dedi. Meclis üyesi H.İbrahim KAFES söz istedi, söz verildi. Ticari alanda kalması görüşündeyim dedi. Meclis üyelerinden Osman ÜNAL ve Ali İhsan AVCI ‘da aynı görüşte olduğunu beyan ettiler. Meclis Başkanı oylamaya sunuyorum dedi. Meclis üyeleri İsmail AKKAYA ve Erol GÖKBAYRAK‘ın yokluğunda oy çokluğuyla red edilmiştir.(Red oyu verenler Veli ÖZGER, Halil ibrahim KAFES, Osman ÜNAL, Ali İhsan AVCI ve Mehmet ÖZKILIÇ ve Abdullah ERKANAL olduğu görüldü.) (Kabul oyu verenler Meclis Başkanı Mehmet ÖZGER ve meclis üyesi Ömer ÇOBAN ) olduğu görüldü.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ: Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 242 sayılı yazısının görüşülmesi olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2013 tarih ve 242 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi olduğunu bildirdi. Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2103 tarih ve 242 sayılı müzekkeresi gereğinde, ilçemiz imar planında TOKİ alanı olarak görülen alanın TOKİ konutları yapılabilmesi için başkanlığımızca, TOKİ başvurulduğunu TOKİ başkanlığının 25.09.2013 tarih ve 755.01.9775 sayılı yazısı ile söz konusu alana BI ve C tipi olmak üzere 15 bloktan oluşan 177 konutluk TOKİ konutları yapılabileceğini bildirmiştir. Ancak alınan başvurulan konutlar 177 konuttan fazla olduğu için imar planında Toplu Konut Alanı olarak görülen yerin yüksekliğinin h: 9.50 m den şehir plancısı görüşü de alınarak uygun görülen bir yüksekliğe çıkarılması ve böylece konut sayısının arttırılması gerektiğini söyledi. Meclis Başkanı, bu konuda görüşü belirtmek isteyen var mı diye sordu. Meclis üyesi Veli ÖZGER söz alarak, aslında Toplu Konut Alanının şehir merkezine uzak kaldığını, daha merkezi bir yerde olmasını istediğini belirtti. Meclis üyeleri H.İbrahim KAFES, Osman ÜNAL ve A.İhsan AVCI’da bu görüşe katıldıklarını belirttiler, Meclis Başkanı’da aynı düşünceleri kendinin de paylaştığını hatta AKP İlçe Başkanı ile olayın görüşmesi sırasında Belediyemiz İtfaiyesi ve Taşkırma Tesisinin bulunduğu toplam 30 dönüm arazinin en uygun yer olduğunu tespit ettiklerini ancak söz konusu alandaki tesislerin başka yere nakli ve itfaiye teşkilatınında soğuk hava deposuna nakledilmesi için, Belediyemizin maddi durumunun yetersiz olduğunu, maddi durumu düzeltmek için arsa satışı yapmak istediğini ama siz değerli Meclis Üyelerinin bu duruma onay vermediğini biliyorsunuz dedi. Bu konuşmadan sonra diğer meclis üyeleri bu konuyu geçiştirdikleri ve gündem maddesinin oylanmasını istedikleri görüldü. Meclis Başkanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2013 tarih ve 242 sayılı müzekkeresinde belirtilen talebi yani Toplu Konut Alanındaki h:9,50 m’den şehir plancısı Süleyman CEYHAN’ın görüşü doğrultusunda 15.50 m.ye çıkarılmasını oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 12. MADDESİ: Meclis Başkanı, Nuri BAYIR’ın vermiş olduğu dilekçenin görüşülmesi.

KARAR : Meclis Başkanı, Nuri BAYIR’ın vermiş olduğu dilekçenin görüşülmesi olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı, Nuri BAYIR’ın vermiş olduğu dilekçede 15462 nolu 9475 m2 gayrimenkul ile 15463 nolu parsel 1100 m2 toplam 10575 m2 olana akaryakıt istasyonu yaptırmak istediğini ilgili kurum görüşü alınarak bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ: Meclis Başkanı, Nurettin ÖNEY’in vermiş olduğu dilekçenin görüşülmesi.

KARAR : Meclis Başkanı, gündemin 13. Maddesinin Nurettin ÖNEY’in mülkiyeti Karamanlı belediyesi Tüzel kişiliğine ait 20018 parsel numaralı ve 7.000.00 m2 yüz ölçümlü yerin 30 yıllığına kiralanması olduğunu bildirdi. Söz isteyeninin olup olmadığı soruldu. Meclis üyesi Osman ÜNAL söz istedi. Söz verildi. Soğuk hava deposunun kiralanmasını istemiyorum diye teklifte bulundu. Meclis Başkanı Osman ÜNAL’ın teklifini oylamaya sundu. Yapılan oylamada, Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ve İsmail AKKAYA’ nın yokluğunda oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ: Meclis Başkanı, Gündemin 14. Maddesinin yeniden görüşülmek istenilen Meclis üyesi Veli ÖZGER’in vermiş olduğu dilekçenin görüşülmesi olduğunu bildirdi.

KARAR : Meclis Başkanı, Meclis üyesi Veli ÖZGER’in dilekçesinin yeniden görüşülmesi olduğunu bildirdi. Meclis Başkanı, Belediye Meclisinin 02.08.2012 Tarihli 34 Sayılı kararında belirtildiği üzere alınan kararın oy birliğiyle alındığından, ticari alanda kalmasını, vatandaşın ticaret yapmasına, ticaretin gelişimine destek olunması gerektiğini ve bu nedenle ticari alanda kalmasını istediğini, ayrıca ticari alandan çıkarılma gerekçesinin olmadığını bu nedenle Veli ÖZGER’in vermiş olduğu dilekçenin şahsi işlerini toplantıya taşıdığını söyledi.Meclis Başkanı söz isteyenin olup olmadığını sordu. Meclis üyesi Osman ÜNAL söz istedi, söz verildi. Gerekçelerinin vatandaşların vermiş olduğu dilekçeler olduğunu bildirdi.Meclis üyesi Veli ÖZGER’in vermiş olduğu dilekçesinde ilçemiz Yeşilova Caddesi üzerindeki yerlerin satış bürosu olarak kalması diğer tüm ara sokak caddelerin ticari alandan çıkarılması talebini oylamaya sunuyorum dedi. Meclis üyeleri Erol GÖKBAYRAK ile İsmail AKKAYA’nın yokluğunda oy çokluğuyla kabul edildi.( Kabul oyu verenler Meclis Üyeleri Mehmet ÖZKILINÇ, Osman ÜNAL, Veli ÖZGER ve Halil İbrahim KAFES olduğu, red oyu verenler Meclis Başkanı Mehmet ÖZGER, Abdullah ERKANAL ve Ömer ÇOBAN olduğu, Çekimser oy veren Ali ihsan AVCI) olduğu görüldü.

137 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?