Burdur Arkeoloji Müzesi

Nisan 9, 2012 No Comments »
Burdur Arkeoloji Müzesi

BURDUR   ARKEOLOJİ   MÜZESİ

Burdur günümüzde Antalya, Muğla, Denizli, Afyon ve Isparta illeriyle çevrili olup, Antikçağda İsavria, Lykonia ile doğudan, Pamphylia ile güneyden, Likya ve Karia ile batıdan Firigya ve Galatia ilede kuzeyden çevrili Pisidia antik coğrafyasında bulunmaktadır.

Burdur’un tarih öncesi (Prehistorik) geçmişi paleolitik çağlara kadar uzanmaktadır. Daha sonra sırasıyla Neolitik (8000 – 5500), Kalkolitik (5500 – 3200) çağlara ait somut buluntular Hacılar ve Kuruçay kazıları ile ortaya çıkmıştır.

İşte böylesine zengin bir prehistorik ve klasik çağlar arkeolojisine sahip Burdur 1950 yılların ortasında bir müze oluşturma çabasına girmiş, 1957 – 1960 yılları arasında dört sezon arkeolojik kazılar yapılan Hacılar Höyük ile bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Bu girişimlerin sonucunda Burdur Müzesi 1963 yılında resmen kurulmuş oldu. 12 Haziran 1969 yılında Müzenin bulunduğu yerde Şeyh Mustafa veya Küçük Şeyh Bulgurzade Ağa Medresesinin Kütüphanesi olarak kullanılan, Hicri 1239 tarihli Necipefendi Kütüphanesi ve çevresinde yeni oluşturulan yapılarda Burdur Müzesi insanlığın ve bilim dünyasının hizmetine açılmıştır. Zengin bir arkeolojik potansiyele sahip olan ilimiz kısa bir zaman içerisinde müzesini geliştirerek, ülkemizdeki sayılı müzeler içerisinde belli bir yere gelmiş olmasına rağmen yerleşim yeri ve sergileme imkanının yetersizliği görülmüş ve 1992 yılında müzenin batı kısmı kamulaştırılarak müzeye dahil edilmiştir. Alan olarak genişleyen müze günün gereksinimine uygun olarak yeni teşhir salonları ve eski eser depoları yapımına 9 Haziran 2001’de Dönemin Kültür Bakanı Sayın İstamiyan TALAY tarafından temeli atılarak başlanmış ve 6 yıl süren revizyon çalışmaları sonunda, yine dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın ATİLA KOÇ tarafından  7 Temmuz 2006 tarihinde kapılarını ziyaretçi ve bilim dünyasına açmıştır.

Burdur Arkeoloji Müzesi’nde gezip görülecek 3 bölüm vardır:

1- Bahçe (Açık Teşhir): Müze bahçesinde Frig, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait heykeller, steller, çeşitli mimarî unsurlar, lahit ve lahit kapakları, yazıt parçaları, yüksek kabartmalar vb. eserler sergilenmektedir.

2- Heykel Salonu: Bu salonda sergilenmekte olan eserler başta Sagalassos olmak üzere kazı yapılan idğer antik kentlerden çıkarılan heykellerden oluşmaktadır. Sanat değerleri çok yüksek olan Büyük ve Küçük Athena, Hygieia, Leto, Apollon, Nemesis, Dionysos, Aphrodite ve giyimli kadın heykeli vardır. Yine girişte bulunan bu salonun bir bölümünde ise Sagalassos kazısından çıkarılan günlük kullanım eşyaları bulanmaktadır.

3- Küçük Eserler Salonu: Müzenin ikinci katını oluşturan bu bülümde, eserler kronolojik bir sıraya göre düzenlenmiştir. Hacılar-Kuruçay-Höyücek höyüklerindeki kazılarda çıkarılan eserler arasında Geç Neolitik, Erken ve Geç Kalkolitik ve İlk Tunç çağlarına ait buluntular, Demir Çağı, Frig, Pers, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait pişmiş toprak boyalı ve boyasız kaplar, Ana Tanrıça figürinleri, taş ve bronz balta ve diğer aletler, süs eşyaları, makyaj malzemeleri, riton kaplar, mülkiyet ve hukuk kavramını temsil eden damga ve silindir mühürler, kandil ve kalıpları, madeni tanrı ve diğer tasvirli figürinler, bronz atlet heykeli, sikkelerin yanı sıra, 10 yıldır ülkemizde yapılmakta olan en büyük arkeolojik kazılardan biri olan Sagalassos antik kentinde günışığına çıkarılan ve her biri birbirinden güzel heykel buluntuları ve diğer küçük buluntular sergilenmektedir. Burdur Müzesi, 1956 yılında kurulduğu zaman, küçük mekânlar içerisinde kalmış; ancak eser sayısı bakımından oldukça iyi bir düzeye erişmiştir. Çevrede yapılan arkeolojik kazılar (Hacılar, Kuruçay, Höyücek Höyükleri, İncirhan, Bubon ve Sagalassos merkezleri), sonucunda müzedeki taşınır kültür varlıklarının sayısı, müsadere, bağış ve satın alma yoluyla kazandırılanlarla birlikte 2005 yılı sonu itibariyle; 19.351’i arkeolojik, 33.682’i sikke ve 4734’i etnografik,1’i Tablet,209’u Mühür ve 125’i El Yazması kültür varlığı olmak üzere toplam 58.102’e ulaşmıştır. Bu sayı içerisinde Neolitik Çağdan günümüze değin bütün çağ ve dönemlerin en güzel örneklerini kesintisiz bir şekilde bulmak mümkündür.

Adres: Özgür Mahallesi, Cevizli Sokak

Tel : (0248) 233 10 42

Faks : (0248) 233 87 63

Pazartesi dışında her gün 08.00-12.00/13.00-17.00 arasında ziyarete açıktır.

Kaynak: Burdur Müzesi

280 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?