Burdur’un Bitki Örtüsü

Ekim 30, 2012 No Comments »
Burdur’un Bitki Örtüsü

Burdur ili arazi yönünden engebelidir. İlde ormanlar daha çok dağlık alanlar ve dik yamaçlarda yer almaktadır. Eşik kısmında ise, maki ve sert yapraklılardan oluşan bitki örtüsü mevcuttur. Akdeniz Bölgesi’nin arka kısmında bulunan Burdur ormanları karaçam, kızılçam, sedir ve ardıç gibi ağaçlardan oluşmaktadır. 243 000 hektarı geçen orman alanının 49 000 hektarı aşan bölümü normal koru, 139 999 hektara yaklaşan bölümü bozuk koruluklar, 5 600 hektarı normal baltalık ve geri kalan 50 000 hektar ise bozuk baltalıklardan meydana gelmektedir. Baltalık ormanların tümünü meşe ağaçları, koruların büyük bir kısmını da karaçam, kızılçam, sedir, köknar ve ardıç ağaçları oluşturmaktadır. Yüksek dağların üzerinde yazın ve ilkbaharda yeşeren otların yanında küçük ardıçlara da rastlanır. Bu arazi kesimi yazın Ağustos ayında sararır, ürün haline gelir.

Burdur ormanları, Bucak ilçesindeki Aksu Vadisi’nden başlayıp Elsazı, Melli ve Katran Dağı’nı örter. Kıvacık Ormanı ile birlikte Burdur-Antalya karayoluna doğru uzanır. Bu bölümde kızılçam, karaçam, sedir ve köknar ağaçlarından meydana gelen korularla, meşe, akçakesme, menengiç ve sandal gibi değişik ağaçlardan oluşan baltalıklar bulunmaktadır. Aziziye Ormanları Karaçal’ın biraz ilerisinde başlayarak, Kestel Dağı’nı da içine alarak, Antalya sınırında bulunan Hacıbekir yörelerine kadar uzanır. Bu ormanlar genellikle karaçam, kızılçam ve ardıç ağaçlarından oluşur.

Dünyanın ender rastlanan sedir ağaçlarının en güzel örneklerine Dirmil’deki Maçka Ormanlarında görmek mümkündür. Bu kesimde önce meşelere, sonra köknar, sedir ve çam karışımına daha yükseklerde ise, saf sedir ormanlarına rastlanır.

Maçka Ormanlarındaki sedirler, Torosların güney yamaçlarında, Akdeniz bitki örtüsünün üst sınırlarından başlayarak karaçam, ardıç ve köknar ile birlikte üst orman sınırına değin yayılır. Sedir ormanları Akdeniz’e 1200 metre yüksekliğe kadar uzanmaktadır.

Burdur İl toprakları il arazi durumuna göre şu şekilde değerlendirilir:

Yayla, otlak ve çayır        : % 42

Orman                                 : % 14

Ekilen Arazi                        : % 24

Fundalıklar                         : % 17

Meyve Bahçeleri             : %  3

929 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?