Burdur’un Camileri ve Tarihleri

Kasım 3, 2012 No Comments »
Burdur’un Camileri ve Tarihleri

1. Divanbaba Cami: Değirmenler mahallesindedir. Yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak, minarenin yazıtında 1775’te Tilurizade Hacı Süleyman tarafından yaptırığı belirtilmektedir. 1971 depreminden sonra onarıma alınmıştır.

2.Selimzade Camisi: Kentin doğusundadır. Yapım tarihi bilinmemekle birlikte, 1889’da yapılan türbeden daha eski olduğu sanılmaktadır. Duvarlar moloz taştandır. Alt sıradaki pencereler, yuvarlak taş kemerlidir. Yapının kuzeyinde ahşap direkler üstünde son cemaat yeri bulunmaktadır. İzlerinden önceleri burada sundurmalı bir son cemaat yeri olduğu anlaşılmaktadır. Minare tabanı taştandır. Taş gövde 1914 depreminde yıkılınca yeniden ahşap olarak onarılmıştır.

Caminin kuzeyinde son cemaat yerine açılan taç kapı taştandır. Dar ve yuvarlak kemerli, tek kanatlı ve dikdörtgen çerçeve içinde oluşu bu kapının önemli özelliğidir. Kapı kemerinin yanlarındaki iki küçük rozet ve yapıya özgün bir görünüm kazandırmaktadır.

3. Tabak Camisi: Gazi Caddesi’ndedir. Lalabalaban ismiyle de anılır.

4. Taş (Taşdemir) Camisi: Yenice mahallesindedir. 1782’de Hacı Molla tarafından yaptırılmıştır. 1914’teki depremde yıkılmış, ahşap olarak yeniden yapılmıştır. 1971 depreminden sonra onarılmıştır. Yıkılan minaresi yeniden kesme taştan yapılmıştır.

5. Şeyh Camisi: Sinan mahallesindedir. 1776’da Çelik Mehmet Paşa tarafından medrese ile birlikte yaptırılmıştır. Burdur Kesme Mehmet Paşa tarafından medrese ile birlikte yaptırılmıştır. Burdur kesme taşından, ince görünümlü minaresi 1914 depreminde yıkılmıştır.

6.Karasenir Camisi: Karasenir mahallesindedir. 1914 depreminde hasar görmüştür. Ondan sonra ağaç karkas biçiminde yapılmıştır. Minaresi ve kitabesi yoktur. 1971 depreminde hasar görmüş tamir ettirilmiştir.

7. Saden (Aşağı Delibaba) Camisi: Değirmenler mahallesindedir. Caminin kapısı üstünde 1862 tarihli bir kitabe mevcuttur. 1914 depreminde hasar görmüş ve tamir ettirilmiştir.

8. Manastır Camisi: Necatibey mahallesindedir. İnşaatı kesme Burdur taşından 1922 senesinde halkın yardımıyla yapılmıştır. Kitabesi ve minaresi yoktur.

406 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?