Burdur’un Gölleri

Kasım 4, 2012 No Comments »
Burdur’un Gölleri

Burdur’da sularla dolu çöküntü çanaklar, vadiler, mağaralar, büyük kokurdanlıklar, inler ve dehlizler bölgenin doğal oluşumları arasındadır. Yöre bu doğal oluşuma bağlı olarak aynı zamanda Göller Bölgesi adını da almaktadır.

Burdur’un belli başlı gölleri şu şekilde sıralanmaktadır:

A. Burdur Gölü:

Kendi adını taşıyan çöküntü alanının en çukur yerini kaplayan Burdur Gölü, oldukça geniş bir havzanın içinde bulunmaktadır. Uzunluğu 34 km, yüzölçümü 180 kilometrekaredir. Yapısı bakımından tektonik bir göldür. Gölün kuzeydoğusu ve kuzeyi ovalarla çevrilidir. Doğusu ve kuzeybatısı ise hemen yükselen dağlarla sınırlanmıştır. En derin yeri 110 metreyi bulmaktadır. Göl, havzaya düşen yağmur ve kar sularından başka, gölün içindeki ve çevresindeki kaynaklarla da beslenir. Tuzlu göller türüne girer. Göl, kış ve ilbahar aylarında yükselmekte, yazın çekilmektedir.

Tuzluluk nedeniyle gölde balık yaşamaz, dinlenme yeri olarak kullanılma dışında, yörenin ekonomik yaşamına bir katkıda bulunmamaktadır.

B.Pınarbaşı (Eğneş) Gölü:

Vilayet merkezine 35 km. uzaklıkta ve 950 rakımlıdır. Tahmini olarak 50 000 dekar kadar bir araziyi kaplayan bu göl kurutulmuş ve etrafında bulunan Kozluca, Pınarbaşı, Elmacık, Kayı, Eğneş köyleri tarafından ziraat edilmektedir.

C. Karaevli Gölü:

Başkavak tepeleri ve Pilav Tepesi ile Kaplanpınarı çukurluğunun tabanında ortalama olarak 1200 dekarlık bir alanı kaplar. En derin yeri 2 metredir. Yazın tamamen kurur. Kuzköy ve Tekke köylerinin su deposu görevini görür. Göl, İndağı’ndan beslenmektedir.

D. Bereket Gölü:

Bereket Köyü yakınlarındadır. 200 dekarlık bir araziyi kaplar. Yazın tamamıyla kurur, kış sularının büyük bir kısmını akıtmak üzere Toprak-Su örtütünce bir drenaj kanalı açılmıştır. Suları önce Aykırdak Çayı bilahare Büğdüz ve Suludere Çayları vasıtasıyla Burdur Gölü’ne dökülür.

E. Mamak Gölü:

Halen Antalya’dan gelip Isparta’ya geçen asfaltın Ağlasun ilçe hudutlarına girdiği noktanın sağında Mamak Köyü’nün ovasında kışın teşekkül eder. 400-500 dekarlık bir sahayı kaplar. Bu gölde eskiden beri çalışan düdenler mevcuttur. Bu düdenlerin ıslahı ile gölün kurutulması veya kış ayları için kontrol alınması mümkündür.

F. Yarışlı Gölü:

Yeşilova ilçe sınırları içindedir. 2000 dekarlık bir alanı kaplar. Ortasında bir adacık vardır.

G. Salda Gölü:

Yeşilova ilçe merkezine 4 km uzaklıktadır. Doğanbaba, Salda, Eşeler Dağları ve Dayadibi Taşı önünde olmuştur. Tektonik yapılıdır. 1193 metre yükseltisi olan göl, oldukça yuvarlak bir görünümdedir. İçinde balık yaşayan, suyu tatlı, derin göllerden biridir. 125 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Çevresi ormanlıktır.

H. Karataş Gölü:

Bu göle “Bahçeözü Gölü” de denir. Karataş Tepesi ve Kağılcık Dağı önündedir. DSİ’nin kontrolü altında sulamada kullanılmaktadır. Tarım alanları ile çevrili olan gölün kıyıları sazlık ve bataklıktır.

I. Yazır(Gölcük) Gölü:

Gölhisar ilçesi Yazır Köyü civarındadır. 3000 dekarlık bir alana sahiptir. Dengere Dağları’nın batı çevresinde çukur bir sahada yer alır. Düden denilen bir yerden beslenir.

İ. Gölhisar(Kamadı):

Göle ilçesinin aynı adla anılan büyük ovasındandır. Denizden yüksekliği 1000 metredir. Hİsardı, Yamadı, Kargılı, Uylupınar, Karapınar Köyleri ile Horzum ve Armutlu mahalleleri ortasındadır. Azami derinliği 10 metre kadardır, etrafı sazlıklarla kaplıdır. Göl içinde bol miktarda balık yaşamaktadır. Bilhassa diğer göllerden farklı olarak bu gölde 45-50 kiloya varan yayın balıkları bulunmaktadır. Göl Dalaman Çayı’na akıtılarak kontrol altına alınmıştır.

J. Söğüt Gölü:

Burdur-Antalya sınırları üzerindedir. Zaman zaman çevre için büyük tehlike oluşturan göl büyük bir alanı kaplamaktadır. Dengere ve Çavdır derelerine açılan tünelle kontrol altına alınmıştır, kurumak üzeredir.

2.133 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?