Burdur’un Ovaları

Kasım 3, 2012 No Comments »
Burdur’un Ovaları

Burdur ili çevresinde sıralanan dağlar arasında geniş düzlükler bulunmaktadır. Ovalar birbirinden dar ve derin boğazlarla ayrılmaktadır. Bu durum ova tabanlarının eskiden birer göl yatağı olduğunu göstermektedir. Bu ovalar kalın alüvyonlu topraklarla toplanmıştır. Ovaların genel olarak yüksekliği 1400m. ile 750 m. arasında değişmektedir. Doğal görünümleri bozkır görünümündedir. Ovalar il topraklarının yaklaşık olarak %19’unu kaplar. Bu ovalar daha çok Burdur, Ağlasun, Bucak, Tefenni ve Yeşilova havzalarıyla Gölhisar’da toplanmıştır.

Burdur’un başlıca geniş ovaları şunlardır:

A. Tefenni Havzası Ovaları:

Kağılcık-Karamanlı, Tefenni ve Başpınar ovaları bu havzanın en önemli ovaları olarak bilinmektedir. Kağılcık-Karamanlı ovaları Tefenni’nin kuzeyinde olup, alçak havzalardır. Ovalar aşağı yukarı 5-6 kilometrekare genişliğinde ve kaplı havza durumundadır. Ani yağmurlar havzayı sel suları altına alır. Toprak sular altında kalır. Bu yüzden ovanın büyük bir kısmı çakıllı ve az verimlidir. Ortalama yüksekliği 1400 metre civarında olan bu ovalar kuru ve çıplaktır.

5 kilometre genişliğinde, 10 kilometre uzunlukta olan Tefenni Ova’sı ortalama 1250 metre yüksektedir. Ovanın toprakları alüvyonlu, ince yapılı ve verimlidir. Ova su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bu havzada ayrıca Beyköy Ova’dı da azımsanmayacak kadar büyük ovalardandır.

B. Gölhisar Çukurluğunda Bulunan Ovalar:

Burada bulunan ovalar arasında Gölhisar, Yamadı, Çavdır ve Haravza başlıcalarıdır. Bu geniş ovalar alüvyonlu, kalın bir toprak tabakası ile kaplıdır. Ovaların toprak yapısını akarsuların getirdiği alüvyonların dokusu belirler. Ova toprakları her yerde aynı verimliliği göstermez. Gölhisar Ovasının özelliği şudur: Yusufça Köyü’nün güneyindeki topraklarda bol miktarda havuç yetişir. Bunun sebebi de, havucun yetişmesine uygun kaba ve derin toprak burada bulunmasındandır. Ortalama 1000 metre olan Gölhisar çukurluğunun, sulama yapılan  alanları yeşil, öbür yerleri ise bozkır görünümü arz eder.

Yine bu çukurluktan ayrı kalmakla beraber Gölhisar’da Söğüt Ova’sı vardır. Ortalama yüksekliği 1349 metredir. Tarım ve hayvancılık bakımından son derece önemli bir bölgedir. Tekeli Yarımadası’nın en verimli yaylaları arasında yer almaktadır.

C. Yeşilova Havzasında Bulunan Ovalar:

Akçaköy ve Erli Ovaları bu havzadadır. Ortalama 1400 metre yükseltisi vardır. Topraklıl alüvyonlu olup yer yer irili ufaklı taşlarla kaplıdır.

D. Bucak Havzasında Bulunan Ovalar

Bucak, Kestel, Keçili, Ürkütlü, Kızılkaya ve Karapınar ovalarıdır. Bu ovaların toprakları alüvyonludur.

E. Ağlasun Havzasında Bulunan Ovalar:

Bu havzanın başlıca ovaları Ağlasun, Başköy ile Öteyüz’dür. Bu dağlar arasına sıkışmış durumda bulunan ovaların toprakları alüvyonludur. İlerde verimli tarım alanı olarak değerlendirilebilir.

F. Burdur Havzasında Bulunan Ovalar:

Hacılar, Yazır, Yarıköy, Eğneş, Kozluca, Elmacık, Çine, Kuzköy ve Çeltikçi Ovalarıdır. Göle dökülen akarsu çevrenin en yüksek verime ulaşan Yazıköy ve Yarıköy ovasının dışındakiler küçüktür ve tarım alanları olarak değerlendirilebilir.

Sonuçta ilin ovaları topluca şu şekilde isimlendirilebilir: Haravza Ovası, Gölhisar Ovası, Söğüt Ovası, Beyköy Ovası, Başpınar Ovası, Koca Ova, Çine Ovası, Eğneş Ovası, Erli(Yeşilova) Ovası, Burdur Ovası, Ağlasun Ovası ve Bucak Ovası.

Bucak Ovası kısmen yeraltı suyundan faydalanılmaktadır. 1965-1967 yılları arasında Onaç Çayı ile Kızılsu birleştirilerek baraj yapılarak sulama işleri kolaylaştırılmış bulunmaktadır.

1.085 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?