Garamanlıca Kelimeler ve Anlamları

Mart 2, 2012 No Comments »
Garamanlıca Kelimeler ve Anlamları

GARAMANLICA KELİMELER VE ANLAMLARI

Biliyorsunuz ki yöresel şiveler, o yörede yaşayanlar tarafından canlı tutulur. Bu bir “anane”dir ve nesilden nesile aktarılırlar. İlçemiz Karamanlı’da da bu yöresel konuşmalar mevcuttur. Yöresel ağız diye de tabir edebileceğimiz bu yöresel konuşmalara “Garamanlıca” diyoruz. Çünkü yöremiz ağzı konuşulurken kelimelerin ilk harfi “K” ile başlıyorsa “G” şeklinde söyleniyor.

Karamanlı ağzında, bugün de kullanılan ve bir kısmı unutu­lan çok sayıda deyim, deyiş ve atasözü vardır. Yapılması gere­ken, eski kuşaklardan yararlanarak yerel dilimizin bir sözlüğü­nü hazırlamak, basılı envanterlerle bunları unutulmaktan kurtarmaktır.

Aşağıda günlük konuşma dilinden alınmış, Karamanlı yöresel ağızı olan “Garamanlıca“dan derlediğimiz kelimeler ve anlamları mevcuttur.

Hadandık: Hadi ordan
Aba: Abla
Gırmızı: Kırmızı
Nişleban: Ne yapıyorsun?
Sındı: Makas
Apalamak: Emeklemek
Andat: Ekinler saplarını arabalara koymaya yarayan üç kollu bir araç.
Gıga: Ağabey
Kısmır:Cimri
Çullanmak: Tecavüz etmek
Dingildek: Alıngan
Dırkaz: Ahırda bulunan oda.
Irbık: Su testisi
Çekişmek: Azarlamak
Nedeye: Ne Diye
Gari: Artık
Keri: Sonra
Bunar: Çeşme
Dayfalmak: Bayılmaya yakın olmak.
Yünmek: Yıkanmak
Yağlık: Büyük mendil
Tinkos: Sinirli
Tifli: Aşırı titiz.
Dehlemek: Dinlemek
Şirnemek: Şımarmak
Singil: Uyuşuk
Ötürek: İshal
Ödü Sıtmak: Çok korkmak
Mıymıntı: Hoşlanılmayan kimse
Mısmıl: İyi
Kösülmek: Yayılmak
Ginez: Galiba
Hindi: Şimdi
Hora: Şurası
Dıkım: Lokma
Çimmek: Yıkanmak
Concalaz: Kaygısız
Bunar: Pınar
Bambıl: Büyük cins arı
Avırt: Yanak
Hadandık: Hadi Oradan

1.634 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?