Tymbrianassus Antik Kenti(Düğer)

Kasım 7, 2012 No Comments »
Tymbrianassus Antik Kenti(Düğer)

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde bulunan Tymbrianassus, klasik çağa ait en eski yerleşim yeridir. Frig kültürü özelliklerini de gösteren bu yerleşim yeri Yunan Arkaik dönemine rastlamaktadır. Yarışlı Gölünün doğu kıyısındaki yarımadadadır.

Kentin M.Ö.6.yüzyılın sonlarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Bu antik kentte herhangi bir kazı yapılmamış, ancak yapılan kaçak kazılardan elde edilen buluntular Burdur Arkeoloji Müzesinde toplanmıştır. Bu eşyalar arasında dini bir yapının olduğu sanılan, pişmiş topraktan kaplama levhaları vardır. Bu levhaların yapıyı her türlü dış etkilerden korumak için yapıldığı sanılmaktadır. Üstlerinde ise “Grifon” başlı hayvan figürleri bulunmaktadır. Bu figürler dini inançlara göre yapıyı, kötü ruhlardan korumaktadır. Yine bu levhalarda görülen meadr, baklava ve akroter denilen bölümlerdeki dört yapraklı yonca motifleri, dönemin süsleme motifleridir.

356 views

Bunlar? Da Okuyun

Ne Düşünüyorsunuz?